Łąkowa

Mieszanka kośna z koniczyną czerwoną Skład gatunkowy tej mieszanki pozwala uzyskać wysokie plony zielonki w całym okresie wegetacji. Zapewnia paszę o dobrej wartości pokarmowej dzięki udziałowi koniczyny czerwonej.

Pastwisko

Mieszanka pastwiskowo-kośna z koniczyną białą Doskonała mieszanka traw i koniczyny białej przeznaczona głównie do użytkowania pastwiskowego. Doskonale sprawdza się w użytkowaniu przemiennym dając wysokie plony zielonki.

Poplonowa

Uniwersalna mieszanka pastewna poplonowa i przedplonowa Możliwość siewu jako poplon jary lub ozimy

Standard

Mieszanka do użytkowania na gruntach ornych Mieszanka na gleby średnio zwięzłe, zasobne w składniki pokarmowe, mieszanka dwuletnia, doskonała do podsiewów lub do uprawy na przemiennych użytkach zielonych z przeznaczeniem na siano, kiszonkę i zielonkę.