Trawy gazonowe
Mieszanka przeznaczona na tereny suche
Mieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm. Przez to że posiada trwałą gęstą darń posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.
Przeznaczenie:
- Działki i tereny rekreacyjne
- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki i zieleńce
- Trawniki i boiska sportowe
- Tereny narażone na niedobór wody
Skład:
Wiechlina łąkowa
Kostrzewa trzcinowa
Kostrzewa czerwona
Życica trwała
  5%
20%
50%
25%
Mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe
Mieszanka ozdobna na tereny reprezentacyjne
Mieszanka przeznaczona tereny suche
Mieszanka sportowa przeznaczona do intensywnego użytkowania
Przeznaczenie:
- Boiska sportowe, szkolne
- Przydomowe trawniki, intensywnie użytkowane
- Place zabaw
- Działki intensywnie użytkowane
- Pola golfowe
Skład:
Wiechlina łąkowa
Kostrzewa czerwona
Życica trwała (ROMEO)
Życica trwała (CAPRI)
10%
40%
25%
25%
Mieszanka sportowa przeznaczona do do intensywnego użytkowania na boiska sportowe i place zabaw,odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne, wymaga częstego koszenia, toleruje niskie koszenie.
Mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe. Dobrze znosi średniointensywne użytkowanie, odporna na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartą, intensywnie zieloną murawę. Polecana do produkcji trawników rolowanych.
Przeznaczenie:
- Tereny rekreacyjne
- Trawniki przydomowe i osiedlowe
- Polecana do produkcji traw rolowanych
Skład:
Życica trwała
Życica trwała
Kostrzewa czerwona
Kostrzewa czerwona
Wiechlina łąkowa
30%
30%
15%
20%
  5%
Mieszanka ozdobna przeznaczona na tereny reprezentacyjne ,daje efekt trawnika dywanowego .Jest mieszanką wolno rosnącą ,nie wymaga częstego koszenia.Dobrze znosi małointensywne użytkowanie, tworzy gęstą darń.
Przeznaczenie:
- Tereny reprezentacyjne
- Trawniki przydomowe, osiedlowe
Skład:
Życica trwała
Kostrzewa czerwona
Kostrzewa czerwona
Wiechlina łąkowa
30%
30%
30%
10%
Skład:
Życica trwała
Kostrzewa trzcinowa
Kostrzewa trzcinowa
Wiechlina łąkowa
20%
35%
20%
15%
Przeznaczenie:
- Działki i tereny rekreacyjne
- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki i zieleńce
- Trawniki i boiska sportowe
- Tereny narażone na niedobór wody
- Skarpy, wały rzeczne, tereny okresowo zalewane wodą
Mieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm. Przez to że posiada trwałą gęstą darń posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Odporna na przejściowe niedobory azotu w warstwie wierzchniej.
Sklep sieci GardenFlora Group ©
Mieszanki traw gazonowych i pastewnych
Royal Barenbrug GROUP
trawy gazonowe i pastewne BARENBRUG, trawy gazonowe i pastewne Trawnik Polski
trawniki ozdobne, rekreacyjne, sportowe, mieszanki pastwiskowe BG, Polska Łąka, porady przy zakładaniu i pielęgnacji trawnika