MIESZANKI TRAW GAZONOWYCH

  • Slider
  • Slider

MIESZANKI TRAW OZDOBNYCH
Product

Mieszanka ozdobna przeznaczona na tereny reprezentacyjne
,daje efekt trawnika dywanowego
.Jest mieszanką wolno rosnącą
,nie wymaga częstego koszenia.
Dobrze znosi małointensywne użytkowanie,
tworzy gęstą darń. Przeznaczenie:
- Tereny reprezentacyjne
- Trawniki przydomowe, osiedlowe

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

MIESZANKI TRAW UNIWERSALNYCH
Product

Mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe.
Dobrze znosi średniointensywne użytkowanie,
odporna na zanieczyszczenia komunikacyjne,
tworzy zwartą, intensywnie zieloną murawę.
Polecana do produkcji trawników rolowanych.
Przeznaczenie:
- Tereny rekreacyjne
- Trawniki przydomowe i osiedlowe
- Polecana do produkcji traw rolowanych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

MIESZANKI TRAW SPORTOWYCH
Product

Mieszanka sportowa przeznaczona do do intensywnego użytkowania na boiska sportowe i place zabaw
,odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne,
wymaga częstego koszenia,
toleruje niskie koszenie.
Przeznaczenie:
- Boiska sportowe, szkolne
- Przydomowe trawniki, intensywnie użytkowane
- Place zabaw
- Działki intensywnie użytkowane
- Pola golfowe

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

MIESZANKI TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘ
Product

Mieszanka odporna na suszę,
nie wymaga intensywnego podlewania
posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm.
Posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.
Przeznaczenie:
- Działki i tereny rekreacyjne
- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki i zieleńce
- Trawniki i boiska sportowe
- Tereny narażone na niedobór wody

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

MIESZANKI TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘ
Product

Royal Barenbrug GROUP
trawy gazonowe i pastewne BARENBRUG, trawy gazonowe i pastewne Trawnik Polski
trawniki ozdobne, rekreacyjne, sportowe, mieszanki pastwiskowe BG, Polska Łąka, porady przy zakładaniu i pielęgnacji trawnika
Sklep sieci GardenFlora Group © www.e-trawa.pl