Universal

Mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe.

Sport

Mieszanka trawy sportowej przeznaczona do intensywnego użytkowania na boiska sportowe i place zabaw.

Gazon

Mieszanka ozdobna przeznaczona na tereny reprezentacyjne.

Desert

Mieszanka przeznaczona na tereny suche, odporna na wysokie temperatury.

Desert Pro

Mieszanka przeznaczona na tereny suche, odporna na wysokie temperatury, ma małe wymagania co do gleby.